Mitä tarkoittaa ekologinen puutarhanhoito?

3 min lukuaika
Jaa

Ekologinen puutarhanhoito säästää ympäristöä. Se vähentää haitallisten ympäristövaikutusten riskiä ja samalla edistää terveellisiä elämäntapoja.

Ekologinen puutarhanhoito tarkoittaa kestävän kehityksen mukaista puutarhanhoitoa, joka hakee innoituksensa luonnosta.

Se tarkoittaa, että on otettava huomioon puutarhan eri elollisten osien keskinäinen vuorovaikutus: maaperän, kasvien, veden ym. Lisäksi se houkuttelee paikalle hyödyllisinä pitämiämme eliöitä, kuten tuhohyönteisiä torjuvia eläimiä. Ne auttavat pitämään kurissa haitallisina pitämiämme asioita (kuten kirvoja). Ekologinen puutarhanhoito perustuu siihen, että puutarhaa hoidetaan kokonaisuutena ja suositaan erilaisia viljelymenetelmiä sekä vaihtoehtoisia tai biologisia torjuntamenetelmiä.

Seuraavassa on kerrottu muutamia esimerkkejä:

  1. Kasvit on sijoitettava optimaalisiin olosuhteisiin (maaperän, ilmasto, muiden ”liittolaiskasvien” läheisyys) ottaen huomion niiden yksilölliset vaatimukset, jotta ne voivat parhaiten suojautua ulkoisia hyökkäyksiä vastaan. 
  2. Valitse paikallisia tai alueelle sopeutuneita kasvilajeja ja ota huomioon eri maaperätyyppien ja puutarhan suunnan kaltaiset seikat. ”Puutarhasi kaikille alueille sopii jokin kasvi, mutta sama kasvi ei välttämättä kasva kaikkialla puutarhassasi!”
  3. Muista lisätä ravinteita maaperään, josta ne siirtyvät ravitsemaan kasveja. Käytä vain orgaanisia lannoitteita maan parantamiseen ja varmista aina, että maan pinta on kasvien tai karikkeen peittämä aivan kuin se olisi metsässäkin! Maaperä on toimiva koneisto, joka kompostoi kaiken siihen lisäämäsi orgaanisen aineen. Se on elollinen olento. 
  4. Muista kasvien keskinäiset vaikutussuhteet: jotkin kasvit kasvavat hyvin yhdessä, toiset eivät niinkään.  
  5. Muista käyttää kiertoviljelyä. Vihannestarhassa ei pidä kasvattaa saman sukuisia vihanneksia useita vuosia samassa paikassa. Kiertoviljely estää tiettyjen ravinteiden kulumisen loppuun maaperistä ja vähentää tuhoeläinpopulaatioita. Tuhoeläin, joka löytää isäntäkasvin joka vuosi samasta paikasta, lisääntyy nopeasti.
  6. Säilytä eläinkunnan tasapaino: houkuttele paikalle puutarhan liittolaisia: leppäkertut estävät kirvojen hyökkäykset, lintuja voi houkutella paikalle asentamalla puutarhaan pesäpönttöjä ja levähdyspaikkoja, voit istuttaa kasveja, jotka houkuttelevat niitä… ja estävät tuhoeläinten hyökkäykset pitämällä niiden populaation ärsytyskynnyksen alapuolella. 
  7. Säilytä ympäristön monimuotoisuus: kasvata monenlaisia kasveja, jotka tarjoavat elinmahdollisuuksia erilaisille eläimille. Puutarhasi voi olla ekosysteemi, jossa on uskomattoman monimuotoinen kasvi- ja eläinmaailma. Tavoitteena ei ole hävittää tuhoeläimiä kokonaan, sillä silloin tapauksessa puutarhallesi hyödylliset eläimet jättäisivät sen alttiiksi jollekin uudelle hyökkäykselle. Toisin sanoen: jos haluat välttää kirvojen tuottamat vahingot, varmista, että kirvoja on tarpeeksi leppäkerttujen ravinnoksi.  
  8. Luo vesielementti:  Vesielementti, vaikka vain yhden tai kahden neliömetrin lampi, jossa on vesikasveja, pystyy luomaan aivan oman monipuolisen ekosysteeminsä!
  9. Tarkkaile puutarhaasi: opi tuntemana puutarhasi, niin pystyt toimimaan toiminaan proaktiivisesti sen sijaan, että toimisit reaktiivisesti.  Pyri toiminaan ehkäisevästi korjaamisen sijaan.
  10. Käytä ennalta ehkäiseviä tuotteita ja biologisia torjunta-aineita, noudata niiden annostelu- ja käyttöohjeita.

Ekologinen puutarhanhoito muodostaa sinun ja puutarhasi välille pitkäaikaisen suhteen, josta on hyötyä kummallekin osapuolelle. 

3 min lukuaika
Jaa