Permakulttuuri

2 min lukuaika
Jaa

Permakulttuuri ei tarkoita jotakin tiettyä tekniikkaa, vaan se on yhdistelmä tekniikoita, tuotteita ja toimintafilosofiaa, jonka tarkoituksena on viljellä kestävän kehityksen mukaisesti niin, että ihmisen toimet ovat sopusoinnussa luonnon kanssa.

Permakulttuurin tavoitteet:

  • käyttää ympäristöä säästäviä tekniikoita ja ylläpitää puutarhan terveyttä ja ihmisen omaa hyvinvointia
  • rajoittaa ulkoisia hankintoja omavaraisuuden ja paikallisten viljelijöiden keskinäisen kaupankäynnin avulla
  • optimoida tuotanto sekä määrällisesti että laadullisesti välttäen maan köyhdyttämistä ja säästää maaperän tuotantokykyä tuleville sukupolville
  • vähentää energiankulutusta käyttämällä uusiutuvia energianlähteitä.

Permakulttuurin kulmakivet

Puutarha osana elämää

Tämä tarkoittaa holistista lähestymistapaa puutarhan hoitamiseen alusta alkaen sopusoinnussa sitä ympäröivän luonnon kanssa. Maaperän, ilmaston ja mikroilmastojen ominaisuudet sekä yleiset olosuhteet on otettava huomioon ja sopeuduttava niihin sen sijaan, että niitä pyrittäisiin muuttamaan.

Käytännöllisen puutarhan luominen

Omia voimiaan voi säästää kasvattamalla päivittäistä huolenpitoa tarvitsevat kasvit lähellä kotia ja vähemmän hoitoa tarvitsevat sadot tontin laitamilla.

Kaikkea voi ajatella resurssina

Rikas, monipuolinen ja tuottava ekosysteemi suosii luonnon monimuotoisuutta ja sitä kautta myös eläinkunnan moninaisuutta. Tämä lähestymistapa houkuttelee puutarhaan liittolaisia, jotka auttavat torjumaan tuhoeläimiä. Se voi muistuttaa esimerkiksi peltometsätaloutta: metsäpuutarhoja tai kuivien kivien, lammikoiden ja lampien ympärillä kasvavia yrttejä.


Kauniin puutarhan luominen 

Pidä aina mielessäsi esteettiset ja hyvinvointiin liittyvät tavoitteet – se on olennainen osa permakulttuuria. Se on tärkeää myös työn ilon, rentoutumisen ja puutarhassa viihtymisen kannalta.

Edes kukkapenkkien muotoja ole suunniteltu sattumanvaraisesti, vaan ne edustavat Mandala-puutarhan periaatetta: pyhä kehä, jossa on neljä aukkoa, jotka edustavat neljää pääilmansuuntaa. Tämän tyyppinen puutarha on peräisin Intiasta, ja se voi muodostaa matkan henkilökohtaiseen kasvuun.

Älä koskaan lakkaa kokeilemasta

Etsi ja kokeile uusia tekniikoita tai vanhoja, unohdettuja menetelmiä, kuten kasvattamista lämpimissä kerroksissa tai kerrosviljelyä.

Luonnollisten ympäristöjen tarkkailu auttaa ymmärtämään niiden toimintaa ja antaa mahdollisuuden oppia elävien organismien välisestä vuorovaikutuksesta ja luonnossa ilmenevästä luonnollisesta tasapainosta. Hae innoitusta biomimeettisistä ratkaisuista, joiden avulla voi pitää tuhoeläinpopulaatiot tasolla, jolla niistä ei ole riesaa.

Permakulttuuri on monitahoinen käsite, jonka eri osa-alueet pyrkivät samaan tavoitteeseen: ihmisten, kasvien ja planeetan hyvinvointiin pitkällä aikavälillä.

2 min lukuaika
Jaa