OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

Tämän verkkosivuston omistaa SBM Life Science (jäljempänä ”SBM”).

Tämän verkkosivuston käyttöä säätelevät seuraavat ehdot ja tietosuojaselosteen ehdot. Tässä oikeudellisessa huomautuksessa määritellään kaikkia tämän verkkosivuston käyttäjiä koskevat ehdot.

Verkkosivuston käyttö osoittaa, että käyttäjä hyväksyy varauksetta voimassa olevan oikeudellisen huomautuksen ja Tietosuojaselosteen.

SBM pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta keskeyttää verkkosivuston tai sen osan tarjoamisen tai muuttaa verkkosivustoa tai sen osaa. Sen vuoksi kaikkia käyttäjiä kehotetaan tarkistamaan säännöllisesti SBM:n yleiset ehdot (ts. Oikeudellinen huomautus ja Tietosuojaseloste) sekä huomioimaan niihin mahdollisesti tehdyt muutokset ja lisäykset.

Verkkosivuston toimitus

Yrityksen nimi: SBM Life Science

Kaupparekisteritunnus: Lyonin kaupparekisteri nro 813 770 542

Oikeudellinen muoto: SAS (yksinkertainen osakeyhtiö)

Osakepääoma: 6 340 euroa

Pääkonttorin osoite: 60 Chemin des Mouilles, 69130 Écully, Ranska

Puhelin: +33 4 3764 3200

Sähköposti: contact@sbm‐company.com

Julkaisujohtaja

Laurent DAVIER, markkinointi- ja hankintajohtaja

Verkkosivuston ylläpito

Tätä verkkosivustoa ylläpidetään seuraavan yhtiön palvelimissa: Jaguar Network SAS

71 av André Roussin ‐ BP 50067 ‐ 13321 Marseille Cedex 16 ‐ Ranska

Puhelin: +33 4 2290 9998

mediterranee@jaguar-network.com

Verkkosivuston sisältö ja linkit muihin verkkosivustoihin

SBM pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että verkkosivustossa julkaistut tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla, ja pidättää oikeuden korjata sisältöä milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. SBM ei kuitenkaan voi taata, että tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja oikeita ja ettei mikään kolmas osapuoli ole tehnyt niihin muutoksia.

Tässä verkkosivustossa annetut tiedot on tarkoitettu vain SBM:n ja sen tuotteiden ja palveluiden esittelyyn. Tässä verkkosivustossa annettujen tietojen täydellisyydestä tai tarkkuudesta ei anneta mitään suoria tai epäsuoria takeita.

Lisäksi SBM ei ota mitään vastuuta (suoraa tai epäsuoraa) verkkosivuston sisällössä olevista virheistä tai puutteista tai sisällön käytöstä.

SBM esittää verkkosivustossaan linkkejä ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joita nämä ehdot eivät koske. SBM ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä eikä siitä, miten käyttäjät sitä mahdollisesti käyttävät.

Tämä verkkosivusto on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

Verkkosivuston käyttökatkokset

SBM tekee parhaansa varmistaakseen, että verkkosivusto on aina käyttäjien käytettävissä. SBM ei ole vastuussa verkkosivuston käyttökatkoksista niiden syystä riippumatta.

Tietosuoja ‐ evästeet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme napsauttamalla tätä.

Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston yleinen rakenne ja sisältöelementit (esimerkiksi tavaramerkit, logot, ohjelmistot, tekstit, tietokannat, animoidut tai animoimattomat kuvat, valokuvat, äänet ja tietotaito) riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä tavaramerkkejä ja onko niiden yhteydessä symboli ©, ™ tai ®, sekä kaikki esitykset, artikkelien sisällöt ja yleisesti kaikki verkkosivustossa esitetyt tiedot ovat SBM:n tai sille luvan antaneen kolmannen osapuolen omaisuutta.

Verkkosivuston tai sen osien käyttäminen, toisintaminen, esittäminen, muuttaminen, kääntäminen, kopioiminen tai jakeleminen missä tahansa mediassa tai millä tahansa menetelmällä on kielletty.

Kaikki osittainenkin käyttö, jota SBM ei nimenomaisesti ole sallinut, voi aiheuttaa tekijälleen korvausvastuun ja/tai rikosoikeudellisen vastuun. SBM pidättää oikeuden ryhtyä oikeustoimiin kaikkia tätä kieltoa rikkovia henkilöitä vastaan.

Kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty, pidätetään.

Sovellettava laki

Tämän verkkosivuston sisältöön sovelletaan Ranskan lakeja lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Kaikki näiden ehtojen toteuttamiseen ja/tai tulkintaan liittyvät vaikeudet tai niistä aiheutuvat toimet, joita käyttäjä ja SBM eivät pysty keskenään sopimaan, mukaan lukien takuukorvausvaatimukset ja usean asianomistajan asiat, ratkaistaan Lyonin muutoksenhakutuomioistuimen alaisissa oikeusistuimissa.

Kansainväliset käyttäjät

Tätä verkkosivustoa hallitsee ja ylläpitää SBM Ruotsissa. Se on suunniteltu yksinomaan Suomessa käytettäväksi. SBM ei takaa sivuston sisällön kelpaavuutta Suomen ulkopuolella. Erityisesti ei taata, että tuotteiden ja palveluiden ulkoasu ja koko on samanlainen ja että ne tarjotaan samoin ehdoin.
Jos tätä verkkosivustoa käytetään tai sen sisältöä ladataan Suomen ulkopuolelta, käyttäjän on itse varmistettava, että hän toimii oman asuinpaikkansa lakien mukaisesti. Verkkosivustossa mainittujen tuotteiden pakkausten ulkoasu tai koko voi olla erilainen ja niissä esitetyt tekstit ja merkinnät voivat olla erilaisia eri maissa. 

Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, napsauta tätä

© SBM LIFE SCIENCE

Päivitetty: 30.01.2024

Kaikki oikeudet pidätetään.