Oikeudellinen huomautus ja yleiset käyttöehdot

Verkkosivusto www.seezon.fi (jäljempänä ”Verkkoivusto”) on SBM Jardinin (jäljempänä ”SBM”) omaisuutta.

Verkkosivuston käyttöä säätelevät seuraavat ehdot ja tietosuojaselosteen ehdot. Tässä oikeudellisessa huomautuksessa määritellään kaikkia Verkkosivuston käyttäjiä koskevat ehdot. Verkkosivuston käyttö osoittaa, että käyttäjä hyväksyy varauksetta voimassa olevan Oikeudellisen huomautuksen ja Tietosuojaselosteen.

SBM pidättää oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta keskeyttää Verkkosivuston tai sen osan tarjoamisen tai muuttaa verkkosivustoa tai sen osaa. Sen vuoksi kaikkia käyttäjiä kehotetaan tarkistamaan säännöllisesti SBM:n yleiset ehdot (ts. Oikeudellinen huomautus ja Tietosuojaseloste) sekä huomioimaan niihin mahdollisesti tehdyt muutokset ja lisäykset.

 • Verkkosivuston toimitus

Yrityksen nimi: SBM JARDIN

Rekisteröintitunnus: 813 770 427

Toimipisteen osoite: 60 Chemin des Mouilles, 69130, Ecully, France

Puhelinnumero: +4640 41 81 81 

Sähköpostiosoite: sweden.info@sbm-company.com

 • Julkaisujohtaja

Alexandre Simmler, General Manager SBM LIFE SCIENCE

 • Sivuston isännöinti

Tätä Verkkosivustoa isännöi: Jaguar Network SAS

71 av. 71 av André Roussin ‐ BP 50067 ‐ 13321 Marseille Cedex 16 ‐ France

Puhelin: +33 4 2290 9998

mediterranee@jaguar-network.com

 • Verkkosivuston sisältö ja linkit muihin verkkosivustoihin

SBM pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että Verkkosivustolla julkaistut tiedot ovat tarkkoja ja ajan tasalla, ja pidättää oikeuden korjata sisältöä milloin tahansa ilman eri ilmoitusta. SBM ei kuitenkaan voi taata, että tiedot ovat tarkkoja, täydellisiä ja oikeita ja ettei mikään kolmas osapuoli ole tehnyt niihin muutoksia.

Verkkosivustolla annetut tiedot on tarkoitettu vain SBM:n ja sen tuotteiden ja palveluiden esittelyyn. Verkkosivustolla annettujen tietojen täydellisyydestä tai tarkkuudesta ei anneta mitään suoria tai epäsuoria takeita.

Lisäksi SBM ei ota mitään vastuuta (suoraa tai epäsuoraa) Verkkosivuston sisällössä olevista virheistä tai puutteista tai sisällön käytöstä.

SBM esittää Verkkosivustolla linkkejä ulkopuolisten tahojen verkkosivustoihin, joita nämä ehdot eivät koske. SBM ei ole vastuussa näiden verkkosivustojen sisällöstä eikä siitä, miten käyttäjät sitä mahdollisesti käyttävät.

Verkkosivusto on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön.

 • Verkkosivuston käyttökatkokset

SBM tekee parhaansa varmistaakseen, että Verkkosivusto on aina käyttäjien käytettävissä. SBM ei ole vastuussa Verkkosivuston käyttökatkoksista niiden syystä riippumatta.

 • Tietosuoja ‐ evästeet

Tutustu tietosuojaselosteeseemme napsauttamalla tätä.

 • Immateriaalioikeudet

Verkkosivuston yleinen rakenne ja sisältöelementit (esimerkiksi tavaramerkit, logot, ohjelmistot, tekstit, tietokannat, animoidut tai animoimattomat kuvat, valokuvat, äänet ja tietotaito) riippumatta siitä, ovatko ne rekisteröityjä tavaramerkkejä ja onko niiden yhteydessä symboli ©, ™ tai ®, sekä kaikki esitykset, artikkelien sisällöt ja yleisesti kaikki verkkosivustossa esitetyt tiedot ovat SBM:n tai sille luvan antaneen kolmannen osapuolen omaisuutta.

Verkkosivuston tai sen osien käyttäminen, toisintaminen, esittäminen, muuttaminen, kääntäminen, kopioiminen tai jakeleminen missä tahansa mediassa tai millä tahansa menetelmällä on kielletty.

Kaikki osittainenkin käyttö, jota SBM ei nimenomaisesti ole sallinut, voi aiheuttaa tekijälleen korvausvastuun ja/tai rikosoikeudellisen vastuun. SBM pidättää oikeuden ryhtyä oikeustoimiin kaikkia tätä kieltoa rikkovia henkilöitä vastaan.

Kaikki oikeudet, joita ei ole erikseen myönnetty, pidätetään.

 • Rajoitettu vastuu

SBM on koonnut Verkkosivustolla esitetyt tiedot sisäisistä ja ulkoisista lähteistä parhaan tietonsa mukaisesti, hyvässä uskossa ja ammatillista huolellisuutta noudattaen. SBM pyrkii jatkuvasti laajentamaan ja päivittämään näitä tietoja. Verkkosivuston tiedot on tarkoitettu vain SBM:n ja sen tuotteiden ja palveluiden esittelyyn. Verkkosivustolla olevien tietojen täydellisyydestä tai tarkkuudesta ei kuitenkaan anneta mitään suoria tai epäsuoria takeita. On syytä muistaa, että vaikka nämä tiedot ovat olleet tarkkoja ja paikkansapitäviä niiden julkaisuhetkellä, ne eivät ehkä ole enää ajantasaisia. Siksi SBM suosittelee, että tarkistat Verkkosivustosta saamasi tiedot, ennen kuin käytät niitä missään muodossa. Verkkosivustolla annetut neuvot eivät vapauta sinua vastuusta tarkistaa tuotteittemme soveltuvuus aiottuihin käyttötarkoituksiin uusimmista ohjeistamme – erityisesti käyttöturvallisuustiedotteista ja teknisistä erittelyistä – ja itse tuotteista. Jos tarvitset tuotteitamme tai palveluitamme koskevia neuvoja tai ohjeita, ota yhteyttä suoraan meihin. Verkkosivuston käyttäjät ilmoittavat ymmärtävänsä, että käyttävät Verkkosivustoa ja sen sisältöä omalla vastuullaan. Siinä määrin kuin laki sen sallii, SBM tai Verkkosivuston kirjoittamiseen, tuottamiseen tai lähettämiseen osallistuvat kolmannet osapuolet eivät ole vastuussa mistään tapaturmista tai vahingoista, jotka ovat seurausta Verkkosivuston käyttämisestä tai toimimattomuudesta tai Verkkosivustossa annettujen ohjeiden noudattamisesta.

 • Käyttäjän antamat tiedot

Verkkosivuston käyttäjä on itse täysin vastuussa SBM:lle antamiensa tietojen sisällöstä ja virheettömyydestä ja siitä, etteivät ne loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia. Käyttäjä antaa SBM:lle luvan tallentaa tällaiset tiedot ja käyttää niitä tilastollisiin analyyseihin tai muihin erikseen määriteltyihin liiketoiminnan tarpeisiin sovellettavien juridisten säätöjen mukaisesti. SBM:llä on oikeus käyttää sisältöä, siihen kuuluvat ideat, keksinnöt, piirustukset, tekniikat ja asiantuntemus mukaan lukien, mihin tahansa sovellettavan lainsäädännön mukaiseen tarkoitukseen, kuten tuotteiden tai palveluiden kehittämiseen, tuotantoon tai/tai markkinointiin, sekä antaa sisältö kolmannen osapuolen käytettäväksi.

 • Virukset, hakkerointi ja muut rikkomukset

Käyttäjä ei saa käyttää Verkkosivustoa virusten, troijanhevosten tai muun haitallisen tai tekniikkaa vahingoittavan materiaalin levittämiseen. Käyttäjä ei saa yrittää käyttää luvatta Verkkosivustoa, palvelinta, johon Verkkosivusto on tallennettu, tai muuta Verkkosivustoon yhteydessä olevaa palvelinta, tietokonetta tai tietokantaa.

Tämän ehdon rikkominen on rikollista, ja SBM voi ryhtyä sen edellyttämiin oikeustoimiin. SBM ilmoittaa kaikki tällaiset rikkomukset asiaankuuluville viranomaisille ja toimii yhteistyössä heidän kanssaan ilmoittamalla heille käyttäjän henkilöllisyyden. Tällainen rikkomus peruuttaa heti käyttäjän oikeuden käyttää Verkkosivustoa.

SBM ei ole vastuussa tappioista tai vahingoista, jotka aiheutuvat hyökkäyksestä tai virusten tai muun teknisesti haitallisen aineiston pääsystä tietokonelaitteistoon, ohjelmistoon, tietoihin tai muuhun käyttäjän omaisuuteen tämän Verkkosivuston käytön yhteydessä tai ladattaessa aineistoa tästä Verkkosivustosta tai siihen yhteydessä olevasta muusta verkkosivustosta.

 • Sovellettava laki

Tämän Verkkosivuston sisältöön sovelletaan Ruotsin lakeja lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta. Kaikki näiden ehtojen toteuttamiseen ja/tai tulkintaan liittyvät vaikeudet tai niistä aiheutuvat toimet, joita käyttäjä ja SBM eivät pysty keskenään sopimaan, mukaan lukien takuukorvausvaatimukset ja usean asianomistajan asiat, ratkaistaan Helsinki toimivaltaisen tuomioistuimen alaisissa oikeusistuimissa.

 • Kansainväliset käyttäjät

Tätä Verkkosivustoa hallitsee ja ylläpitää SBM Life Science AB. Se on suunniteltu yksinomaan Ruotsissa käytettäväksi. SBM ei takaa sivuston sisällön kelpaavuutta Ruotsin ulkopuolella. Erityisesti ei taata, että tuotteiden ja palveluiden ulkoasu ja koko on samanlainen ja että ne tarjotaan samoin ehdoin.

Jos Verkkosivustoa käytetään tai sen sisältöä ladataan Ruotsin ulkopuolelta, käyttäjän on itse varmistettava, että hän toimii oman asuinpaikkansa lakien mukaisesti. Verkkosivustossa mainittujen tuotteiden pakkausten ulkoasu tai koko voi olla erilainen ja niissä esitetyt tekstit ja merkinnät voivat olla erilaisia eri maissa.

 • Yhteystiedot

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, napsauta tätä.  

© SBM LIFE SCIENCE

Päivitetty: 1.4.2024

Kaikki oikeudet pidätetään.